SOLEK Energy Power Solutions

Zaměření

Výrobní podniky

S vhodně navrženým bateriovým úložištěm v kombinaci s obnovitelnými zdroji elektrické energie umíme vyrovnávat čtvrthodinová maxima, kompenzovat účiník, regulovat frekvenci nebo regulovat kolísající napětí v jednotlivých fázích.

Všechny tyto funkcionality mohou být řízené z naší SCADY a to odkudkoliv. Snadno tak získáte přehled o celém podniku a díky historickým datům dostupných z grafů a statistik budete vědět, co se kdy dělo s Vaší sítí. Pokud však nemáte přesná data o Vaší síti, můžeme u Vás provést automatické měření po dobu několika měsíců a z naměřených dat Vám navrhnout nejvhodnější řešení.

Můžeme také propojit Váš ERP systém přímo s naší EMS a SCADou, a tak dodávat důležité informace v reálném čase. Jen tak budete schopni efektivně řídit náklady na energie ve Vašem podniku.

Mimo jiné se specializujeme na řízení kogeneračních jednotek a třígeneračních jednotek, které jsou spolehlivými a vysoce efektivními zařízeními s minimálním negativním dopadem na životní prostředí..

Funkce, které nejvíce oceníte:
 • Regulace frekvence
 • Regulace napětí
 • Start ze tmy
 • Ramping control
 • Capacity firming

Provo­zovatelé

Frekvence v síti může kolísat mimo stanovené rozmezí. Systém BESS je schopen pomocí nabíjení a vybíjení vrátit frekvenci do požadovaného rozsahu a to v reálném čase (v řádu vteřin).

Regulace účiníku - patři mezi významná úsporná opatření, snižuje se zatížení napájecího vedení, snižují se ztráty a zvyšuje se životnost vedení. Lze toho dosáhnout vhodnou kombinací spotřebičů.

Napětí v síti může působením různých vlivů kolísat. BESS je schopen automaticky napětí regulovat, a to nabíjením a vybíjením baterií.

Funkce, které nejvíce oceníte:
 • Regulace frekvence
 • Regulace napětí
 • Regulace účiníku
 • Posílení přenosové soustavy

Spo­třebitelé

Výhodou pro velké spotřebitele elektrické energie jsou, při zapojení bateriového úložiště s řídícím systémem EMS, snížení rezervovaného příkonu, snížení sankcí za překročení odběrových limitů, navýšení výkonové kapacity, snadnější vybudování dobíjecí infrastruktury a větší soběstačnost.

Tyto aspekty ocení zejména průmyslové podniky, energeticky náročné výrobny, zpracovatelský průmysl, ale i nemocnice, hotely, supermarkety, dobíjecí parky a další.

Funkce, které nejvíce oceníte:
 • Peak shaving
 • Start ze tmy
 • Záložní zdroj energie
 • Regulace napětí
 • Kompenzace jalové energie
 • Navýšení výkonové kapacity

Solární energetika

Spojením technologií solárních parků s bateriovými úložišti jsme schopni přebytečnou energii uložit a využít ji v lokálním energetickém klastru, nebo ji později přeprodat na komoditní burze za mnohem výhodnější cenu.

Zvládáme řízení solárních parků a jejich integraci do ostrovního systému, lokální sítě či klastru nebo kombinaci obojího. Pomůžeme Vám zajistit dotaci na zkombinování fotovoltaické energie (FVE) a bateriového úložiště.

Sběrem dat jsme schopni určit spotřebu lokálního energetického klastru a predikovat tak potřebu energie vůči celkové produkci za daný čas s ohledem na předpověď počasí.

V našem zájmu je ochrana životního prostředí, proto pracujeme s obnovitelnými zdroji energie — mezi naše technologie mimo jiné patří využití větrných turbín, solárních panelů či plynových turbín.

Rychlo­nabíjecí stanice

Elektromobilita je v dnešní době součástí života mnoha lidí, bohužel ne všude je možnost mít výkonné a tím pádem i rychlé nabíjecí stanice. S tím si umíme poradit!

Investice do nové infrastruktury distribuce elektřiny by byla příliš nákladná a k vybudování lokálního energetického klastru by mohlo dojít v horizontu až několika let.

S využitím bateriového úložiště ve spojení s inteligentním řízením jsme schopni zajistit rychlé a efektivní nabíjení kdekoliv za použití stávající přípojky, kterou dokážeme dynamicky vytěžovat s ohledem na aktuální podmínky v síti.

Můžeme nabídnout jak AC nabíjecí body v desítkách kilowatt až po DC nabíjecí body ve stovkách kilowatt. Informace o aktuálním zatížení dobíjecí stanice a její kapacitě jsme schopni předávat třetím stranám, aby se informace dostala k řidiči elektromobilu.

Dokážeme tak přivést hodně elektřiny malým drátem!

Bezpeč­nost

Naší prioritou je zabezpečení všech zařízení a veškeré komunikace na všech úrovních. Zavedením Security zón, dvoufaktorových autorizací, ověřování kryptografických podpisů, virtuální privátní sítě (VPN) a Secure Socket Layers (SSL) tak bezpečnost zajistíme na maximum. Další přístup k zabezpečení je u zákazníka a to skrze úrovně přístupů.

Zabezpečená komunikace
 • Veškerá komunikace mezi prohlížečem a SCADA systémem nebo v samotném SCADA systému je šifrovaná a nelze ji tak odposlouchávat, na obou stranách jsou kryptografické podpisy, tím se zajistí, že oba konce komunikace se vzájemně rozpoznají, ale bez klíčů je nelze přečíst.
 • Celá komunikace je tak zabezpečena tzv. TLS protokolem.
Zabezpečené přístupy
 • Různé úrovně přístupů a různé role pro ovládání, vše lze přizpůsobit potřebám zákazníka (jiné přístupy mohou mít technici, servis atd.).
 • Zvýšení/omezení možností pro jednotlivé uživatele (např. volbou administrátorského přístupu s možností ovládání a změn nižších rolí).