SOLEK Energy Power Solutions

Naše produkty

Baterie

Preferujeme technologii LFP - Lithium iron phosphate (LiFePO4) kvůli výbornému mixu příznivé ceny, bezpečnosti a dlouhé životnosti.

Střídač

Výstupní výkon z baterie je veden do střídače pracujícího paralelně se sítí, případně do autonomně pracujícího systému. Technologie je navržena tak, aby umožňovala modulární dimenzování i pro jiné cílové aplikace.

Trans­formátor

Zajišťuje izolaci úložiště od vnějších vlivů ze sítě. Další funkcí je přizpůsobení napěťové úrovně, typicky 400V - 22 kV.

Rozvaděč

Obsahuje ochranné prvky - jističe, chrániče, pojistky, měření, přípojnice.

Rozvaděč MAR

Zajišťuje měření a regulaci.

Ovládací panel

Centrální mozek celého úložiště, které si v manuálním režimu můžete přizpůsobovat aktuálním požadavkům.

Klimatizace

Baterie je třeba chránit před změnami teplot. Součástí každého našeho úložiště klimatizace, která uvnitř udržuje teplotu ideální pro všechny komponenty a zejména pro samotné baterie, které vyžadují stabilní a rovnoměrné rozložení teploty.

Požární systém

Kontejner obsahuje hasící systém 3M Novec 1230, který je plně automatický. Detekce v prostorách kontejneru je realizována pomocí kouřových linek a multisenzorových hlásičů. Kapalina Novec je chemickou náhradou halonu s nulovým potenciálem poškození ozonu a krátkou životností v atmosféře.

Uložení baterií

Baterie a ostatní technologie jsou uloženy v kontejneru, který je řešen jako ocelový svařenec s vestavěnou vnitřní příčkou s demontovatelnou přepážkou pro oddělení technologií a dvojitou podlahou. Kontejner je rozdělen na část bateriovou a část výkonovou. Kontejner nejčastěji umisťujeme na betonové patky a přístup do něj je řešen samostatnými dveřmi z čela k jednotlivým technologickým částem.

Na menší instalace se skvěle hodí naše řešení v kabinetu, které je modulární v konfiguraci kapacity kabinetu. V případě malé instalované kapacity a při technických a prostorových možnostech klienta, lze instalovat bateriové úložiště také uvnitř budovy, nejčastěji ve vyhrazené technické místnosti.